Perfectron Lauterbach Development Tools Lanner Product Range

Jesteś tutaj

Formularz RMA

Proszę dokładnie wypełnić formularz:

Proszę wprowadzić nazwę firmy.
Proszę wpisać NIP
Proszę wprowadzić telefon kontaktowy.
Proszę podać email osoby kontaktowej.
Proszę wpisać ilość zgłaszanych produktów.
Proszę podać cenę zakupu produktu/produktów.
Proszę podać dokładną nazwę produktu.
Proszę podać numery seryjne zgłaszanych produktów.
Proszę podać powód reklamacji.
Proszę wybrać preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.
Proszę podać uwagi, gdy powyżej gdziekolwiek wybrano opcję "Inny" można tutaj rozwinąć swój wybór opisując go.

Copyright by Quantum 2012-2017