Nagrody i wyróżnienia – Diamenty Forbesa 2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż firma QUANTUM Korporacja Transferu Technologii Sp. z o.o.
znalazła się w prestiżowym zestawieniu DIAMENTY FORBESA 2020.

 

 

DIAMENTY FORBESA 2020

Diamenty Forbesa, to zestawienie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce, opracowane przez Bisnode Polska wraz redakcją miesięcznika „Forbes”.

W zestawieniu zostały ujęte firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swą wartość. Diamentami Forbesa zostały przedsiębiorstwa o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, według ratingu Bisnode. Podzielone są one na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym: firmy małe (przychody 5–50 milionów złotych), firmy średnie (przychody od 50 do 250 milionów złotych) oraz firmy duże (przychody powyżej 250 mln zł).

Wywiadownia Bisnode Polska zebrała Dane firm, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego za okres 2018–2014. Na tej podstawie powstała lista blisko 7 tysięcy przedsiębiorstw, którym Bisnode Polska przyznała pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy, które mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające te warunki musiały też wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.

Z zestawiania wyeliminowane zostały instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na znaczne różnice dotyczące kategorii bilansowych, występujące między nimi a firmami produkcyjnymi oraz handlowymi. Na liście Diamentów Forbesa znalazły się więc przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny (minimum 15 procent) roczny wzrost wartości.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z publikacją ALBUMU DIAMENTY FORBESA 2020.