LAUTERBACH I OPENSYNERGY OGŁASZAJĄ WSPÓŁPRACĘ

Aktualności

Narzędzia firmy Lauterbach z obsługą COQOS Hypervisor

 

 

Firmy Lauterbach i OpenSynergy rozpoczynają współpracę. TRACE32 dodaje świadomość hipernadzorcy COQOS firmy OpenSynergy oraz działających na nim systemów-gości. Zapewnia to użytkownikom skuteczny sposób debugowania oraz śledzenia złożonych układów SoC, bez konieczności posiadania szczegółowej wiedzy na temat interakcji zachodzącymi między wieloma systemami operacyjnymi.

Narzędzia Lauterbach obejmują obsługę zarówno dla wariantów ARM-A, jak i ARM-R hipernadzorcy  COQOS OpenSynergy. Hipernadzorcy COQOS umożliwiają bezpieczną i pewną zbieżność kilku funkcjonalności w jednym ECU lub MCU, zapewniając jednocześnie brak zakłóceń między systemami o różnej krytyczności (przypisanymi do różnych poziomów ASIL, aż do ASIL-D). Debugger TRACE32 firmy Lauterbach, może wizualizować przerwania, debugować kod startowy od pierwszej instrukcji, a także przeglądać wszystkie zasoby systemu operacyjnego gości, w tym kod aplikacji, jak również tabele procesów. Korzystając z modułu śledzenia TRACE32, programista może również analizować w czasie rzeczywistym wydajność hipernadzorcy oraz systemów operacyjnych gości.

Hipernadzorca umożliwia uruchomienie kilku systemów operacyjnych gościa (Linux, Android, AUTOSAR lub inne systemy operacyjne) w oddzielnych maszynach wirtualnych.

Hipernadzorca COQOS jest wbudowanym hipernadzorcą o niskiej złożoności, przeznaczonym do zastosowań motoryzacyjnych. Pozwala on użytkownikom na budowanie wysoce podzielonych systemów, które mogą być dostosowane do konkretnych wymagań. Podąża on za architekturą multi-kernel architektury ARMv8 i wykorzystuje sprzętową wirtualizację SOC. TÜV SÜD potwierdziło jego zgodność z normą ISO 26262:2018 ASIL-B.

Hipernadzorca działa bezpośrednio na rdzeniach aplikacji SoC (na najwyższym poziomie uprawnień) i tworzy kilka maszyn wirtualnych (VM). Każda maszyna wirtualna jest odizolowana od pozostałych i ta separacja (ISO 26262 nazywa ją „wolnością od zakłóceń”) wspiera niektóre z kluczowych wymagań integracyjnych. Hipernadzorca obsługuje kontrolowaną interakcję pomiędzy maszynami wirtualnymi i urządzeniami na SoC oraz komunikację pomiędzy maszynami wirtualnymi.

Debugowanie i śledzenie są kluczowymi krokami w procesie tworzenia oprogramowania. Narzędzia Lauterbach wspierają inżynierów w znajdowaniu przyczyny błędnych wyników podczas wykonywania programu, umożliwiając kontrolę wykonania, sprawdzenie pośrednich wyników lub śledzenie wykonania programu w celu przeprowadzenia analizy, tj. zachowanie w czasie wykonywania programu  lub pokrycie kodu bez dodawania dodatkowego oprzyrządowania do kodu bądź zatrzymania SoC. To jedyny sposób, aby zapewnić 100% gwarancję, że oryginalny kod jest testowany i będzie działał poprawnie. Partnerstwo firm Lauterbach i OpenSynergy pozwala użytkownikom na efektywne debugowanie i śledzenie różnych maszyn wirtualnych działających na jednym SoC, poprzez identyfikację wymaganego kodu źródłowego i odpowiednich zmiennych oraz dając użytkownikowi możliwość przełączania się do woli między wirtualnymi maszynami.

Programiści korzystający z TRACE32 mogą bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, uzyskać dostęp do COQOS OpenSynergy.

Firma Lauterbach wsparcie dla hipernadzorcy OpenSynergy zaprezentuje podczas wirtualnej konferencji embedded world 2021 DIGITAL, która będzie miała miejsce w dniach 1-5 marca 2021 roku.