Arbiter Systems

Producent precyzyjnych zegarów czasu opartych na GPS oraz produktów przeznaczonych do zsynchronizowanych pomiarów i kalibracji mocy. Zastosowania obejmują pomiary synchronizatorów, zsynchronizowane pomiary mocy, synchronizację czasu w sieci komputerowej (przez NTP lub PTP), synchronizację zdarzeń oraz inne wsparcie dla mediów elektrycznych. Wszystkie rozwiązania są w całości projektowane, produkowane oraz serwisowane przez firmę Arbiter.