Procesor Intel® Xeon® PICMG 1.3 System Host Board / PICMG 1.0 Komputer jednopłytkowy