LAUTERBACH AKTUALIZUJE INTEGRACJĘ TRACE32 Z MATLAB/Simulink OD MATHWORKS

Aktualności

TRACE32 firmy Lauterbach ze wsparciem dla użytkowników MATLAB/Simulink w pracy od modelu do celu

 

 

Firma Lauterbach, wiodący światowy dostawca narzędzi do debugowania i śledzenia, ogłasza aktualizację integracji z MathWorks MATLAB® i Simulink®. Naukowcy i inżynierowie z całego świata polegają na MATLABie przy projektowaniu i testowaniu złożonych modeli. Teraz za pomocą wbudowanego kodera, modele te mogą być automatycznie konwertowane do kodu C lub C++ oraz kompilowane, przy użyciu standardowego kompilatora krzyżowego, do uruchamiania na różnych osadzonych obiektach docelowych.

Integracja z TRACE32 umożliwia pobranie tego kodu na urządzenie docelowe, wykonania go pod kontrolą użytkownika, a następnie przesłania raportu do środowiska MATLAB w celu porównania modelu z rzeczywistym kodem. Funkcja ta działa ze wszystkimi urządzeniami wbudowanymi obsługiwanymi przez TRACE32 oraz z symulatorami TRACE32 Instruction Set Simulators, umożliwiając wczesne tworzenie oprogramowania przed pojawieniem się docelowego sprzętu. TRACE32 wykorzystuje zarówno rtIOStream API jak i nowy MATLAB Debugger Abstraction Interface, aby zapewnić ścisłą integrację pomiędzy modelami i docelowymi PIL. Korzystając z otwartych interfejsów API TRACE32 oraz wsparcia dla urządzeń docelowych i narzędzi innych firm, programiści nie są w żaden sposób ograniczani do korzystania z konkretnego ekosystemu lub nawet urządzenia docelowego i mogą swobodnie wybierać najlepsze narzędzia dla każdego etapu rozwoju.

Firma Lauterbach oferuje zestaw TQSK (Tool Qualification Support Kit), umożliwiający certyfikację narzędzi w środowisku użytkownika, w taki sposób, aby spełniały one wymagania systemów wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa zgodnie z wieloma uznanymi międzynarodowymi normami, jak np.: ISO26262 dla przemysłu motoryzacyjnego, DO178 dla awioniki czy EC62304 dla medycyny, na najwyższych poziomach ASIL/SIL.

„Współpraca z Mathworks jest cennym narzędziem dla naukowców, inżynierów i programistów, które pomoże przekształcić przełomowe pomysły w rzeczywiste aplikacje. Zestaw narzędzi TRACE32 może być wykorzystywany na każdym etapie rozwoju, zapewniając światowej klasy narzędzia, które umożliwiają programistom sprostanie rygorystycznym wymaganiom dzisiejszych konsumentów.” – Norbert Weiss, dyrektor generalny Lauterbach GmbH.