LAUTERBACH I VECTOR ROZWIJAJĄ WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE WBUDOWANYCH ROZWIĄZAŃ CZASOWYCH

Aktualności

Firmy Lauterbach i Vector rozszerzają rozwiązania Data Trace dla systemów AUTOSAR

 

 

Lauterbach, czołowy dostawca narzędzi do debugowania oraz firma Vector, producent narzędzi i komponentów oprogramowania do opracowywania systemów elektronicznych, rozwijają współpracę w zakresie wbudowanych rozwiązań czasowych. Rozwiązanie oparte na oprogramowaniu MICROSAR (podstawowym oprogramowaniu systemu Vector AUTOSAR), umożliwia teraz profilowanie systemu operacyjnego i RTE za pomocą danych śledzenia, a także obsługę architektury sprzętowej, tj.: Cortex®-M, Cortex®-R, Freescale Qorivva lub Renesas RH850. Jest to kolejny krok naprzód dla programistów ECU, którzy muszą rzetelnie zweryfikować stan oraz harmonogram aplikacji AUTOSAR.

Pierwsza wersja, dostępna dla systemów opartych na Infineon TriCore™ AURIX™, została wprowadzona na rynek z początkiem 2020 roku. Najnowsza aktualizacja umożliwia zawarcie dowolnego celu, pozwalającego na generowanie zdarzeń śledzenia danych podczas zapisu do pary adresów.

Używając punktów zaczepienia w systemie operacyjnym, planowanie zdarzeń może być rejestrowane w celu dostarczenia szczegółowych informacji o zadaniach, elementach uruchomieniowych, ISR oraz głównych funkcjach, podczas gdy ich stan zmienia się w czasie. Zdarzenia są pobierane oraz analizowane przez narzędzia TRACE32 lub eksportowane do Vector TA Tool Suite. TA.Inspection umożliwia w pełni zautomatyzowaną weryfikację śledzenia harmonogramu, natomiast po wyodrębnieniu informacji o czasie wykonywania, TA.Simulation może symulować zmiany w zachowaniu czasowym ECU.

W przypadku systemów opartych na MICROSAR oraz kompilacjach korzystających z generatora RTE Vector DaVinci Configurator Pro, wymagane oprzyrządowanie i skrypty wykonywane są automatycznie. Aby zminimalizować obciążenie docelowego środowiska uruchomieniowego, rejestrowanie wykonywane jest przy użyciu zestawu makr. Żadne zmiany w konfiguracji TRACE32 użytkowników nie są konieczne, ponieważ wszystkie wymagane informacje zawarte są w plikach ORTI/ARTI i ELF, które załadowane są jako część standardowej konfiguracji debugowania. Zmniejszając ilość danych, które muszą być śledzone w danych rejestrowanych, rozwiązanie to można dostosować do dowolnego celu, który obsługuje śledzenie danych przez porty trace nawet przy niewielkiej przepustowości.