LAUTERBACH ZE WSPARCIEM PLATFORMY PROGRAMISTYCZNEJ RUST

Aktualności

Graphic: aregfly/123rf


Obsługa debugowania platformy programistycznej Rust dla Infineon AURIX™

Narzędzia programistyczne TRACE32® firmy Lauterbach z obsługą kompilatora HighTec Rust, dostosowanego do mikrokontrolerów Infineon AURIX™ TC3x i TC4x. Debugowanie skompilowanych programów Rust jest możliwe nie tylko w kodzie maszynowym, ale także na poziomie kodu źródłowego.

Rust, to język programowania systemowego, opracowany przez społeczność open source w celu, między innymi, uniknięcia błędów programu, które prowadzą do błędów dostępu do pamięci lub przepełnienia bufora, a tym samym do luk w zabezpieczeniach. HighTec Rust zapewnia pełen zakres funkcji języka Rust, w tym bezpieczeństwo pamięci, współbieżność i interoperacyjność dla aplikacji o bezpiecznych, wydajnych i szybko wdrażalnych wymaganiach.

TRACE32® firmy Lauterbach umożliwia akcelerowane sprzętowo debugowanie i śledzenie w czasie rzeczywistym kodu Rust dla wszystkich rdzeni TriCore oraz innych, jak PPU i GTM zaimplementowanych w AURIX™ TC3x i TC4x, stanowiąc możliwość objęcia całego systemu. Narzędzia TRACE32® składają się z uniwersalnego oprogramowania PowerView do debugowania i śledzenia, a także modułów akceleratora debugowania i śledzenia. Inteligentne moduły PowerDebug firmy Lauterbach zapewniają najwyższe dostępne prędkości pobierania i najmniejsze czasy reakcji dla wydajnego debugowania i automatyzacji testów, natomiast moduły śledzenia w czasie rzeczywistym PowerTrace zapewniają pełny wgląd w to, co robią procesory i inne rdzenie systemu AURIX™, nie wpływając na jego wydajność w czasie rzeczywistym. Dzięki wiodącej technologii hiperwizora i świadomości systemu operacyjnego firmy Lauterbach, nawet zwirtualizowane środowiska mogą być w sposób bezpieczny i bez ograniczeń badane. Analiza śladów, w tym pomiary pokrycia kodu, może pomóc we wprowadzaniu projektów wbudowanych na rynek szybciej, bezpieczniej i bardziej niezawodnie niż kiedykolwiek wcześniej.

„Rust jest językiem programowania oferującym bezpieczeństwo, wysoką wydajność oraz łatwość użytkowania. Dzięki wsparciu narzędzi do debugowania i śledzenia TRACE32® dla kompilatora HighTec Rust, programiści aplikacji wbudowanych mogą teraz korzystać z Rust w swoich projektach opartych na AURIX™”.  – Norbert Weiss, dyrektor zarządzający Lauterbach GmbH

„Kompilator HighTec Rust dla AURIX™ TC4x i TC3x korzysta z zaawansowanej technologii open-source LLVM, aby wykorzystać pełen zakres funkcji Rust, w tym bezpieczeństwo pamięci, współbieżność i interoperacyjność, dla bezpiecznych i wydajnych aplikacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wraz z naszym wieloletnim partnerem Lauterbach możemy zaoferować wiodące rozwiązanie do opracowywania, debugowania, śledzenia i wdrażania bezpiecznych aplikacji wbudowanych napisanych w języku Rust i C / C ++”. – Mario Cupelli, CTO w HighTec EDV-Systeme.

Wraz z platformą programistyczną Rust firmy HighTec, TRACE32® firmy Lauterbach umożliwia programistom urządzeń wbudowanych jeszcze szybsze i łatwiejsze tworzenie aplikacji Rust opartych na mikrokontrolerach AURIX™ TC3x i TC4x.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: [email protected]

Podczas targów Embedded World 2024 będzie możliwość zapoznania się z obsługą Rust przez Lauterbach w ramach demonstracji Arm® na stoisku 4-210.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.