TRACE32 FIRMY LAUTERBACH Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSŁUGI SAFERTOS v8

Aktualności

TRACE32 rozszerza wsparcie dla środowiska SAFERTOS o możliwość obsługi najnowszej – 8. wersji

 

 

Firma Lauterbach ogłasza możliwość obsługi najnowszej wersji środowiska SAFERTOS v8 firmy WITTENSTEIN, przez swoje narzędzia do debugowania TRACE32. Rozszerzone wsparcie zawiera dodatkowe funkcje debugowania aplikacji SAFERTOS. Nowe, bezpłatne i w pełni funkcjonalne demo, przedstawia ulepszanie zarówno SAFERTOS, jak i TRACE32.

Świadomość TRACE32 dla SAFERTOS obejmuje specjalne okna dla obiektów OS, takich jak: zadania, kolejki, semafory, timery i bufory. Korzystając z funkcji śledzenia w czasie rzeczywistym, użytkownik otrzymuje możliwość stworzenia szczegółowej analizy wydajności zadań oraz oceny czasowego zachowania systemu. Świadomość SAFERTOS zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcji związanych z systemem operacyjnym, umożliwiając Klientom efektywne debugowanie z systemami TRACE32, na obiektach z uruchomioną aplikacją SAFERTOS.

Systemy wysokiej integralności WITTENSTEIN (WHIS) oraz Lauterbach, czasowo udostępniają zaktualizowaną i w pełni funkcjonalną wersję demo SAFERTOS i TRACE32, do darmowego pobrania. Wspomniana wersja demo, prezentuje zaktualizowane ulepszenia, umożliwiając programistom wyświetlenie wszystkich zasobów systemowych SAFERTOS, takich jak informacje o zadaniach, dynamiczny pomiar wydajności wątku, jak również ocenę statystyczną i graficzne wyświetlenie czasu wykonywania działań. Demo SAFERTOS dedykowane jest architekturze Arm Cortex-M7F i posiada, zapakowany bezpośrednio w demo, symulator Lauterbach.

SAFERTOS to wyprzedzający, o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, system operacyjny czasu rzeczywistego RTOS (Real Time Operating System), zgodny z normami IEC 61508 SIL3 i ISO 26262 ASIL D. SAFERTOS używany jest na całym świecie w aplikacjach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa.

Firma Lauterbach wsparcie dla SAFERTOS ogłosiła już w 2019 roku, a najnowszy pakiet oprogramowania zawiera gotową do uruchomienia konfigurację dla najnowszego Real Time Kernel SAFERTOS. Zaktualizowana świadomość SAFERTOS zapewnia łatwy dostęp do wszystkich obiektów systemu operacyjnego, generując dane analizy wydajności. Wiodące w swojej klasie, narzędzia do debugowania TRACE32 firmy Lauterbach, obsługują SAFERTOS w architekturze Arm Cortex-M.

Firmy Lauterbach oraz WITTENSTEIN zapowiadają kontunuowanie współpracy w celu dalszego zapewniania bezproblemowej interoperacyjności między TRACE32, a SAFERTOS.