TRACE32 Z OBSŁUGĄ STANDARDU AUTOSAR ARTI

Aktualności

Standard AUTOSAR ARTI obsługiwany przez TRACE32 firmy Lauterbach

 

 

Narzędzia do debugowania i śledzenia TRACE32 firmy Lauterbach obsługują teraz nowy standard ARTI (AUTOSAR Run Time Interface), który zastępuje starszy format informacji debugowania ORTI dla wbudowanych systemów automotive. ARTI wydano z początkiem listopada 2020 roku, po niemal 5 latach pracy, aktualizując standard oraz zapewniając możliwości śledzenia, aby znacznie zwiększyć programistom otwarte opcje analizy. Implementacja TRACE32 może być używana nawet na urządzeniach nie posiadających tradycyjnego portu śledzenia.

Informacje debugowania ARTI generowane są automatycznie przez narzędzia programistyczne AUTOSAR (Automotive Open System Architecture), a plik ARXML może być odczytywany bezpośrednio przez narzędzia debugowania TRACE32 w celu wyodrębnienia wszystkich istotnych informacji. Specyfikacja ARTI wykracza poza zwykłe mierzenie czasu wykonywania zadań i zawiera zdecydowanie bardziej szczegółowe informacje, takie jak np.: stan zadań i elementy uruchomieniowe, wezwania serwisowe, czy blokady spinów, na urządzeniach jedno- jak i wielordzeniowych. Dane te generowane są przez, zgodny z AUTOSAR, bazowy system operacyjny, a następnie gromadzone przez narzędzia śledzenia TRACE32, gdzie na dalszym etapie można je analizować w celu przedstawienia szeregu wskaźników, jak m.in.: minimalnego, maksymalnego oraz średniego czasu wykonywania.

Siła AUTOSAR polega na interoperacyjności narzędzi i systemów operacyjnych, umożliwiając eksport danych między narzędziami, a nawet wymianę stosu oprogramowania bez wpływu na resztę systemu. Istnieją dedykowane narzędzia do pomiaru czasu, które są w stanie mierzyć znacznie bardziej złożone interakcje, jak analiza wymagań czasowych czy łańcucha zdarzeń, a TRACE32 może eksportować dane zdarzeń w standardowym formacie MDF, aby z nimi pracować. Łańcuch narzędzi staje się większy niż suma jego części.

Wsparcie dla podstawowego oprogramowania MICROSAR firmy Vector oraz pozostałych, które przyjęły standard AUTOSAR, jest już dostępne.