WSPÓŁPRACA FIRM LAUTERBACH I ABSINT

Aktualności

Razem jesteśmy szybsi:
Przyspieszone analizy środowiska uruchomieniowego ułatwiają rozwój oprogramowania

 

 

Aplikacje o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa z wymaganiami czasu rzeczywistego potrzebują oszacowania najgorszych czasów działania programu. Wspólne rozwiązanie firm Lauterbach i AbsInt sprawia, że takie analizy stają się szybsze i łatwiejsze.

Im wcześniej w procesie tworzenia oprogramowania zostaną wykryte błędy, tym skuteczniej można je naprawić, dlatego śledzenie w czasie rzeczywistym jest tak istotne w rozwoju systemów wbudowanych. Odpowiedzią na te potrzeby są moduły PowerTrace firmy Lauterbach, dostarczające  szczegółowych informacji o przebiegu programu, przerwaniach oraz przełączeniach zadań.

Pobieranie oraz analizowanie tych danych jest głównym zadaniem narzędzia TimeWeaver firmy Abslnt. Wykorzystując dane zmierzonych czasów wykonania sekcji kodu ze śledzenia w czasie rzeczywistym, określa najbardziej wiarygodny czas wykonania najgorszego przypadku (WCET).

Dzięki współpracy firm Lauterbach i AbsInt,  analizy WCET stały się bardziej realne dla złożonych procesorów.

Twórcy systemów wbudowanych mogą teraz znacznie szybciej osiągać swoje cele, wykorzystując dane śledzenia w czasie rzeczywistym do statycznych analiz WCET.

W efekcie współpracy obu firm, wymagania pamięciowe dla wymienianych danych zostały znacznie zmniejszone poprzez kompresję i innowacyjną optymalizację, co oznacza, że TimeWeaver dostarcza swoje wyniki znacznie szybciej, wymagając jednocześnie mniejszej ilości pamięci.

Połączenie PowerTrace i TimeWeaver obsługuje wszystkie obecne architektury procesorów, nawet złożone heterogeniczne SoC, dzięki najszybszym na rynku narzędziom trace, spełniających wymagania wszystkich projektów embedded, w których niezbędna jest analiza WCET.