ZWIĘKSZAJĄCY NIEZAWODNOŚĆ SIECI BYPASS SWITCH OD FIRMY MPL

Aktualności

Firma MPL opracowała przemysłowy Gigabit Ethernet Bypass o nazwie IEBY.

 

 

IEBY jest urządzeniem sprzętowym, zapewniającym bezpieczny port dostępu dla aktywnego urządzenia zabezpieczającego, tj.: system zapobiegania włamaniom czy firewall.

Aktywne urządzenia zabezpieczające typu in-line, stanowią pojedynczy punkt awarii w działających sieciach komputerowych, ponieważ w przypadku utraty zasilania, awarii oprogramowania, wyłączenia urządzenia w celu aktualizacji lub uaktualnienia, ruch nie może już przepływać przez krytyczne łącze. Przełącznik obejścia (IEBY) usuwa ten punkt awarii, automatycznie przełączając ruch przez obejście, aby utrzymać połączenie z siecią o znaczeniu krytycznym.

Przełącznik IEBY Bypass zwiększa niezawodność sieci. Dwa porty sieciowe w przełączniku obejścia, tworzą w pełni pasywne połączenie liniowe, które utrzymuje ruch nawet w przypadku braku zasilania. Mikroprzekaźniki łączą dwa porty w przypadku braku zasilania.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Bypass wyłączony – Tryb normalny:

Ruch przepływa przez porty IEBY, zanim przejdzie przez urządzenie i wróci do sieci.

Bypass włączony – Tryb Bypass:

Podczas przestoju portów urządzenia, ruch będzie przekierowywany przez IEBY. Po usunięciu problemu, Bypass zostanie ponownie automatycznie wyłączony, a system będzie działał w normalnym trybie.

 

 

Bypass jest konfigurowalny pod względem:

  • Funkcji Watchdog;
  • Opóźnienia rozruchu;
  • Okresu karencji.

IEBY może być zintegrowany z dowolnym rozwiązaniem komputera wbudowanego MPL (PIP, CEC, MXCS) lub produktami sieciowymi.