TRACE32 Z OBSŁUGĄ PikeOS DLA MPU

Aktualności

TRACE32 firmy Lauterbach ze wsparciem PikeOS dla MPU od SYSGO

 

 

Cieszące się długoletnią współpracą firmy Lauterbach oraz SYSGO, ogłaszają wsparcie dla nowego produktu SYSGO, PikeOS dla MPU, w środowisku debugowania TRACE32 firmy Lauterbach. Obsługa obejmuje debugowanie i śledzenie aplikacji PikeOS dla MPU, jak również połączone debugowanie systemów opartych na MMU i MPU.

Świadomość PikeOS zawsze zapewniała łatwy dostęp do obiektów PikeOS, tj.: partycje, zadania i wątki. TRACE32 zapewnia użytkownikowi równoczesny dostęp do wszystkich partycji i zadań. Programiści mogą przeglądać zmienne i ustawiać punkty przerwania na dowolnym zadaniu (lub kilku z nich) w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy zadanie jest aktualnie aktywne, czy też nie. W rezultacie, programiści używający PikeOS dla MPU mogą teraz debugować swoje aplikacje i systemy na TRACE32 w taki sam sposób, jaki w klasycznym PikeOS. Obejmuje to również śledzenie systemu jako całości, obejmującego wszystkie partycje i zadania. Korzystając z testowego śladu, TRACE32 może tworzyć kompleksowe analizy wydajności i metryki pokrycia kodu.

PikeOS dla MPU doskonale nadaje się do współpracy z klasycznym systemem PikeOS, szczególnie w asymetrycznych środowiskach wielordzeniowych. Na złożonym SoC, na przykład Xilinx Ultrascale+, można uruchomić klasyczny PikeOS jako SMP na klastrze Cortex-A53, wraz z kilkoma PikeOS dla MPU jako AMP na drugorzędnych rdzeniach Cortex-R5. Z kolei TRACE32 nie tylko obsługuje wszystkie warianty Cortex-A i Cortex-R, a także konfiguracje SMP i AMP, ale teraz obsługuje również oba warianty PikeOS. Oznacza to, że jedna konfiguracja sprzętowa TRACE32 jest wystarczająca do debugowania całego systemu. Uruchamiając indywidualne GUI dla każdego systemu PikeOS, deweloper może debugować oba warianty PikeOS w tym samym czasie, z zsynchronizowanymi zdarzeniami startu i zatrzymania. Jest to szczególnie przydatne przy poszukiwaniu błędów w komunikacji pomiędzy systemami. Co więcej, TRACE32 może śledzić cały system i pokazywać graficzne wykresy czasów działania aplikacji i funkcji. Timing jest zsynchronizowany, co pozwala na obserwację zachowania timingu zarówno klasycznego PikeOS jak i PikeOS dla MPU, oraz pomiar opóźnień pomiędzy nimi.