TRACE32 Z OBSŁUGĄ DEBUGOWANIA XCP DLA ARM CORTEX

Aktualności

Firma Lauterbach dodaje do pakietu oprogramowania TRACE32 możliwość obsługi debugowania XCP dla Arm Cortex

 

 

XCP jest standardem protokołu komunikacyjnego obsługiwanym przez wielu dostawców narzędzi pomiarowych i kalibracyjnych (MC). Niektóre z nich obsługują standardowe rozszerzenie, które umożliwia debugowanie oprogramowania poprzez protokół XCP. Ma to dwie główne zalety:

  • narzędzia MC i narzędzia do debugowania mogą współdzielić interfejs debugowania ECU Electronic Control Unit (elektronicznej jednostki sterującej) w standardowy sposób, umożliwiając równoległą pracę,
  • nawet jeśli ECU jest już wbudowane w samochód, debugowanie jest nadal możliwe.

TRACE32 obsługuje debugowanie poprzez protokół XCP dla Infineon TriCore ™, Renesas RH850, Qorivva MPC5xxx/SPC5 i GTM ze swoimi licencjami pływającymi TRACE32 Front-End i Back-End od 2018 roku. Obejmuje to również ocenę i wyświetlanie danych śledzenia na chipie. Pełne wsparcie dla Arm Cortex zostało dodane teraz w aktualizacji TRACE32 z 2022/09. Ta nowa funkcja jest oparta na niedawno wydanej wersji 1.1 standardu „Software Debugging over XCP”.

Debugowanie za pośrednictwem interfejsu XCP ugruntowało swoją pozycję i staje się coraz bardziej popularne. W ścisłej współpracy z ETAS i Vector, rozszerzono teraz  obsługę debugowania o popularne procesory oparte na Arm Cortex. Dzięki temu użytkownicy narzędzi Lauterbach będą mogą wykorzystać najlepsze w swojej klasie narzędzia do pracy nad swoimi projektami.